• MISS MAHAR'S CLASSES 2019-2020
   
  math  
   
  Per 1 - Funamentals of Geometry
  Per 3 - Geometry 
   
   Per 4 - Fundamentals co taught with Zimmerman
   
   
   Per 5A - Fundamentals co taught with Choutka
   
   Per 7 - Geometry